EdiceX nabízí odlišný způsob vydávání knih než klasický nakladatel. Autor si sám zvolí rozsah služeb, což znamená, že určí, co bude při procesu vydávání provádět sám a co EdiceX. Zvolit lze ze tří základních typů. Můžete si vybrat tu, kde je větší podíl prací provedených samotným autorem (SMART), nebo druhou variantu s větším podílem práce EdiceX (COMFORT), popř. přenechání veškerých nakladatelských a grafických prací a distribuce EdiciX (PROFI). Autor nemusí ani v případě služeb SMART a COMFORT řešit dílčí úkony sám a bez pomoci.

-       Pro vydání knihy v EdiciX je nutné vyplnit formulář se specifikací díla a podepsat autorskou smlouvu. Mimo základní nabídku SMART, COMFORT a PROFI lze tyto služby doplnit o různé standardizované opční služby (např. tvorba e-knihy), popř. individuální služby (např. použití speciálních materiálů při výrobě, výroba určitého nákladu vlastní knihy pro potřeby distribuce). Tyto individuální služby je nutné řešit přímo s redaktorem.

-       Princip služby EdiceX je finanční participace na vydání knihy. Na oplátku poskytuje nakladatel autorovi nadstandardní autorský honorář ve výši 30%.

-       Před uzavřením smlouvy je nutné velmi pečlivě vybrat vhodný formát, zpracování, vazbu a materiály. Zde by měla pomoci sekce zpracování/materiály. Co se týká nákladu, tak zde je dobrá obezřetnost. Lepší je vyrobit méně kusů a dále dotiskovat, což není v současné době žádný problém, než vytisknout vysoký náklad a neudat ho.

-       Jelikož je autor tím, kdo si stanovuje prodejní cenu, je nutné stanovit MOC s ohledem na vstupní náklady, atraktivitu knihy a psychologické chování kupujících (např. tzv. baťovské ceny).

EdiceX zajišťuje sama určité marketingové činnosti. Doporučujeme však autorům, aby podporovali knihy i vlastními silami. Osvědčená jsou např. veřejná autorská čtení a v poslední době sociální sítě, jako je facebook.