FAQ

1.     Edice X se prezentuje jako nakladatelský servis. Co to znamená?

Edice X nabízí svým klientům kvalitní nakladatelský, tiskový a logistický servis. Naši zákazníci mohou využít celou škálu služeb, která zahrnuje redakční práce, design knihy, tisk, distribuci i reklamu. Vaši knihu profesionálně zpracujeme ve velmi krátké době a výborné kvalitě.

2.     Kdo může využít služeb Edice X?

Jednoduše kdokoli. Každý rukopis jsme schopni proměnit v knihu. Vydáme Váš román, sbírku básní, pohádkovou knihu, odborný text i praktický manuál. Vše pro Vás vydáme levně, bez rizika a od nákladu 1 ks. 

3.     Mohu vše osobně konzultovat s redaktorem Edice X?

Případné osobní schůzky jsou možné po předchozí domluvě.

4.     Jaký druh služeb Edice X nabízí?

Poskytneme Vám kompletní nakladatelské služby, profesionální tisk, distribuci a samozřejmě také zajištění prodeje Vaší knihy.

5.     Provádí Edice X korekturu a redakční práce u rukopisů?

Korektura a redakční práce jsou součástí balíčku Profi. Můžete si je však také zvolit jako doplňkovou službu k balíčku Comfort. V takovém případě Vám zašleme na základě rozsahu Vašeho rukopisu individuální kalkulaci.

6.     Pomůže mi Edice X s přípravou knihy k tisku?

Samozřejmě. Podle typu požadovaných služeb si zvolíte optimální balíček. Balíček Smart je určen pro ty, kteří mají svou knihu kompletně připravenou a přejí si ji jen vydat. Pro ostatní nabízíme další dvě alternativy. Balíčky Comfort a Profi za Vás vyřeší problém dobře připravené sazby. Profi navíc obsahuje korekturu textu a redakční práce. V obou případech s Vámi bude v kontaktu redaktor naší Edice X a poradí v případě jakýchkoli nejasností.

7.     Vydává Edice X také něco jiného než knihy?

V současné době připravujeme možnost vydání e-booku. 

8.     Kdo má práva k mé knížce?

Edice X má po uzavření smlouvy s Vámi pouze právo na to knihu vydat a distribuovat. Všechna ostatní autorská práva samozřejmě zůstávají Vám.  Prosím podívejte se na autorskou smlouvu pro zjištění veškerých detailů.

9.     Mohu já osobně prodávat svou knihu?

Bez pochyby. Je jen na Vás, zda nabídnete svou knihu do knihkupectví, prodáte ji svým přátelům, přes internet nebo na autorských čteních. V každém případě Vám přejeme mnoho úspěchů!

10.   Co se stane, jestliže upoutám pozornost vydavatele?

Tuto situaci řešíme s autory individálně. Smlouva je většinou psána jako licenční na 5 let. 

11.   Mohu odstranit knihu z distribuce Edice X a zastavit její prodej?

Ano, můžete. Kontaktujte prosím našeho redaktora pro bližší informace.

12.   Jak vypadá kniha od Edice X?

Vzhled knihy záleží na volbě autora. Nabízíme celou škálu možných vzhledů, které se mohou lišit typem vazby, přebalu, druhy papírů až po velikost knihy. Každá kniha je unikát založený na představách jejího autora.

13.   Je u knihy předepsané minimum či maximum stránek?

Kniha nesmí mít méně než 24 stran a ne více než 512, aby bylo možné ji svázat. 

14.   Může kniha obsahovat také barevné ilustrace?

Samozřejmě. Svou knihu můžete vyzdobit ilustracemi nebo fotografiemi. Stačí se pouze domluvit s redaktorem a ten Vám zašle individuální kalkulaci.

15.   Může kniha obsahovat jednotlivé barevné listy?

Zkrášlit knihu barevnými listy není problém. Pokud si je budete přát, napište našemu redaktorovi a on Vám obratem pošle schéma optimálních míst, kam je možné barevné listy umístit.

16.   Může mít paperback podobu brožované knihy s obálkou s chlopněmi?

Typ vazby a přebalu je na Vašem výběru. Neobvyklé typy vazeb konzultujeme i s tiskárnou, abychom znali přesná kritérie, co vše je možné a co je již nad síly tiskárny.

17.   V jakých typech souborů přijímáte rukopisy?

Jestliže máte knihu připravenou k vydání a nebudeme v ní již dělat žádné úpravy, zašlete nám ji prosím v tiskovém PDF. V opačném případě, kdy bude nutné provést zlom nebo i korektury a redakční práce, zašlete finální verzi textu v dokumentu MS Word. Pokud budete požadovat přepis knihy, domluvte se s redaktorem na předání rukopisu/ strojopisu.

18.   Co musím dodržet při předání rukopisu ke skenování?

Rukopis musí být čitelný a zpracovatelný přes skener. 

19.   Co musím dodržet při předání souboru s rukopisem?

Soubor obsahuje pouze texty, které chcete vyadat. 

20.   Mohou soubory, které budou tištěny černobíle obsahovat také barevné ilustrace?

Ano, ale je otázkou, jestli bude vzhled ilustrace v černobílé podobě uspokojivý. Vše řešíme individuálně a konzultujeme s typogradem či tiskárnou.

21.   Bude Edice X vypracovávat design přebalu?

Pokud si budete přát.

22.   Jak dosáhnu optimální kvality fotografií?

Zde záleží na řadě faktorů, prosím kontaktujte nás na e-mail s podrobnějšími informacemi o vašich fotografiích a zamýšleném využití v knize.

23.   Jak probíhá vydání u Edice X?

Je to zcela jednoduché. Nejprve se musíte rozhodnout, zda si zpracujete svou knihu sami, nebo se svěříte do rukou našich odborníků. Jestliže se rozhodnete pro první variantu, stačí pouze spojit se s naším redaktorem a dodat mu rukopis v tiskovém PDF. Pokud si přejete profesionální podporu, rádi Vám vyjdeme vstříc a vše pro Vás připravíme. Jakmile jsou práce na knize hotové, přidělíme jí číslo ISBN a odešleme ji do tisku. Abychom měli jistotu, že je vše v pořádku, doručíme Vám kontrolní výtisk. V této fázi již nic nebrání vytištění a svázání knihy. Posledním krokem je doručení knih autorovi a také 5 povinných výtisků knihovnám.

24.   Jak rychle bude kniha dokončena?

Každá kniha je originální případ a vyžaduje si různou míru péče a času. Můžeme však říci, že od chvíle, kdy nám dodáte rukopis ke zpracování, budete mít knihu v ruce za čtyři až šest týdnů, jestliže si nebudete přát korekturu a redakční práce.

25.   Co když budu chtít udělat opravy ještě po sazbě?

Chápeme, že může nastat situace, kdy potřebujete znovu do textu zasáhnout, ačkoli je již vše připraveno k tisku. Proto umožňujeme korektury i po provedení sazby, avšak je to zcela ojedinělá situace a bude pro ni vytvořena individuální kalkulace. Pokud k takovéto situaci dojde, kontaktujte prosím redaktora knihy a celou situaci s ním konzultujte.

26.   Dostanete mou knihu na trh?

Všem našim klientům nabízíme prodej přes naše e-knihkupectví na stránkách Edice X. Pokud však chcete víc, není v tom problém. Díky spolupráci s distribuční firmou Kosmas Vás dostaneme i na pulty knihkupectví. Stačí si nechat vytisknout min. 100ks, které odešleme do distribuce.

27.   Co můžu udělat pro zviditelnění mé knihy na trhu?

Z našich zkušeností vyplývá, že nejlépe se osvědčila autorská čtení, na která autor sezve své přátele. Můžete také zkusit propagaci přes různé druhy sociálních sítí.

28.   Jak dlouho bude má kniha v tisku?

Tisk knihy nebývá obvykle delší než 2 týdny. Ale záleží na více okolnostech. Např. v předvánočním období (pozor! u tiskáren často je to často již od září) se může doba tvorby knihy, obzvláště vázané, značně protáhnout.

29.   Mohu si objednat knihu, i když jsem autor?

Samozřejmě.  Knihu si můžete objednat okamžitě a také kdykoli v budoucnu. Objednávky knih přijímáme od 1ks. Při objednávce většího počtu kusů poskytujeme množstevní slevy. Pro více informací a kalkulaci ceny většího nákladu kontaktujte prosím naše redaktory.

30.   Kde je možné mou knihu koupit?

V tomto případě záleží, zda jste si zvolil distribuci či nikoli. Pokud tuto službu využíváte, je možné dostat knihu takřka v každém knihkupectví. V případě, že jste si tuto službu nezvolili, můžete knihu zakoupit v e-knihkupectví na stránkách Edice X.

31.   Může si čtenář objednat mou knihu přímo ze stránek Edice X?

Ano, veškeré námi vydané knihy je možné si objednat v našem e-knihkupectví.

32.   Musí mít má kniha ISBN?

Ano, každá kniha vydaná v Edici X musí mít své ISBN. Přiřazení čísla ISBN je zdarma. ISBN (International Standard Book Number) zařadí knihu do mezinárodní databáze neperiodických publikací, což umožní knihkupcům i čtenářům jednoduché identifikování knihy.

33.   Získám autorský honorář?

Ano, jako každý autor budete mít ze svého díla zisk. Cenu knihy si určíte sami a do ní také započítáte částku, kterou chcete z prodaného výtisku získat.

34.   Jak často je vyplácen autorský honorář?

Autorský honorář vyplácíme kvartálně. Peníze za prodané knihy Vám budou zaslány na účet, který jste uvedli při podpisu smlouvy.

35.   Jak velké je finanční riziko?

Finanční rizika jsou pro Vás minimální. Knihu si necháte vytisknout v nákladu, který Vám vyhovuje. Případný dotisk je poté možný kdykoli.

36.   Musím při dotisku opět platit za balíček pro vydání?

Ne, v případě dotisku se platí pouze za tisk.

37.   Za kolik se prodávají knihy Edice X?

Cenu knihy si určí autor sám. Nutné je započítat náklady na výrobu knihy a také si musíte určit výši autorského honoráře, která se přičte ke konečné ceně.

38.   Kolik by stálo další vydání mé knihy?

Pro případné druhé vydání je nutná nová kalkulace. Kontaktujte prosím našeho redaktora, který s vámi aktuálně vzniklou situaci zkonzultuje a připraví kalkulace.