Profi

Přenechejte starosti jiným. Korektury, redakční práce i zlom textu by Vám mohli zabrat spoustu času. Proto text předejte našim specialistům a ti se již o vše

postarají. Zajistíme pro Vás veškeré nakladatelské služby, jako v klasickém nakladatelství.

Zajistíme pro Vás:

  • Asistenci redaktora při vydání
  • Korekturu a redakční práce
  • Profesionální zlom
  • ISBN a EAN kód
  • Zajištění všech zákonných povinností
  • 5 autorských výtisků
  • Distribuci knihy (pokud si autor přeje)
  • Propagaci knihy
  • Prodej přes e-shop

CENA: 19.900.-Kč